วัด ห วย ปลา กั ง Pantip

Review] เที่ยวเชียงราย 4 วัน 3 คืน....กาแฟภูผาฮี้ ดอยแม่สลอง ไร่ชา .... วัดห้วยปลากั้ง นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักด้วยไม้ และกราบขอพรพระ .... พรุ้งนี้จะไปเที่ยวเชียงราย ยังไม่ได้ว่างแผนอะไรเลย ช่วยแนะนำโรงแรม .... Day-2 @Chiang Rai - Pantip. วัดห้วยปลากั้ง เชียงราย. แผนที่ วัดห้วยปลากั้ง : ลองดู. เที่ยวไทยวัยเกษียณ : (2) เชียงราย วัดห้วยปลากั้ง วัดพม่า @ ท่า .... อลังการงาน..[วัด] - Pantip